Ciśnieniomierze

64

Przed pomiarem ciśnienia i zakupem odpowiedniego aparatu warto wiedzieć,co to tak właściwie jest ciśnienie tętnicze krwi, czemu służy jego pomiar i jak prawidłowo dokonać badania.

Ciśnienie tętnicze krwi, jest to nacisk wywierany przez krew na ściany tętnic. Mierząc ciśnienie tętnicze podaje się dwie wartości : ciśnienie tętnicze skurczowe i rozkurczowe. Podział ten związany jest z pracą serca, z jego kurczeniem się i rozkurczaniem. W momencie gdy serce kurczy się, napełniając krwią tętnice, ciśnienie jest wyższe. Nazywamy je skurczowym lub górnym. Gdy serce jest w fazie rozkurczu, a ciśnienie jest niższe, mówimy o ciśnieniu rozkurczowym lub inaczej dolnym.

65Ciśnienie krwi jest mierzone w celu określenia jego skurczowej i rozkurczowej wartości. Wartość ciśnienia skurczowego zależy od rzutu serca i elastyczności tętnic. Ciśnienie rozkurczowe zależne jest od oporu naczyń obwodowych. Zmierzone wartości ciśnienia krwi zapisujemy w postaci: RR=xxx/yy mmHg, gdzie xxx to wartość ciśnienia skurczowego a yy jest wartością ciśnienia rozkurczoweg

Początkowo pomiary ciśnienia tętniczego powinny być wykonywane kilka razy dziennie w celu sprawdzenia jego zmienności podczas dnia (rano po obudzeniu, w pracy, po posiłku, po wysiłku fizycznym, przed przyjęciem leków, kilka godzin po ich przyjęciu itp.). W późniejszym okresie wystarczą 2 pomiary dziennie np. rano i wieczorem. Pomiarów należy wykonywać codziennie mniej więcej o tej samej porze.

Ciśnienie
prawidłowe
w tym:
<130 i <85
optymalne <120 i <80
wysokie prawidłowe 130-139 i/lub 85-89

 

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Powinien być wykonywany w wyciszonym pomieszczeniu (należy wyłączyć telewizor oraz inne urządzenia emitujące dźwięki - niektóre wiadomości, dźwięki mogą powodować niezamierzony wzrost ciśnienia). Badanie najlepiej przeprowadzać w pozycji siedzącej, po co najmniej 5 minutowym odpoczynku, przy większych wysiłkach (co uzależnione jest indywidualnie) po 5 min.

Na wynik pomiaru ciśnienia krwi wpływają następujące czynniki: 

  • wysiłek fizyczny
  • emocje
  • stres
  • jedzenie
  • picie
  • palenie
  • infekcje, zwłaszcza te podczas których gorączkujemy
  • oraz inne czynniki

Rzadko otrzymamy taki sam wynik podczas kilku pomiarów. Należy pamiętać także, że ciśnienie krwi zmienia się nieustannie w ciągu dnia i nocy.

Ciśnieniomierze można nabyć w dobrze zaopatrzonych sklepach madeycznych takich jak lemar i APTEKACH. Dostępne sa produkty takich firm jak: DIAGNOSIS, HARTMANN, OMRON, SOHO, BEURER, ERBACOR.

Ciśnieniomierze DiagnosisCiśnieniomierze OmronCiśnieniomierze HartmannCiśnieniomierze SohoCiśnieniomierze ErbacorCiśnieniomierze Beurer