Aktualności

Majtki siatkowe Tena Fix

tena
tenafix

TENA FIX

Majtki elastyczne

 

Majtki elastyczne TENA fix mogą być stosowane w połączeniu z anatomicznie ukształtowanymi wkładami  i pieluchami.

Szczególne cechy:

  • zapewniają doskonałe utrzymanie pieluchy/wkładu anatomicznego na właściwym miejscu
  • nadają się do wielokrotnego prania
Tena Fix Rozmiar Obwód

Orientacyjna
cena za sztukę

 tena fix paczka Medium

Large

Extra Large

71-102 cm

83-120 cm

> 120 cm

3,40 zł

3,80 zł

4,40 zł

Nowy zabieg urologiczny

lekarz zabieg urologiczny10 kwietnia w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. odbył się pierwszy w Polsce zabieg wszczepienia nowego, mało inwazyjnego, mechanicznego zwieracza cewki moczowej. Dotychczas dostępny był na rynku jedynie zwieracz hydrauliczny. Jednak znaczna inwazyjność jego implantacji, wysoki odsetek powikłań i wysoka cena ograniczały zarówno liczbę wskazań, jak i dostępność tej procedury.

Procedura instalacji nowego systemu jest znacznie mniej inwazyjna. Już w 2. dobie po zabiegu chory opuszcza oddział. Można stosować go również u chorych poddanych uprzednio radioterapii. Jest też znacznie tańszy.

Opiekun medyczny osób starszych: ten zawód ma przyszłość nie tylko w Polsce

senior opiekunEuropa się starzeje. Problem ten nie omija także Polski. Powoli, ale konsekwentnie rozwija się w naszym kraju rynek usług związanych z seniorami. Obok domów opieki, jak grzyby po deszczu pojawiają się oferty kształcenia dla chętnych do pracy w tym sektorze. Nie unikają ich nawet renomowane uczelnie medyczne.

Oferty studium o kierunku "Opiekun osób starszych" można znaleźć na uczelniach we Wrocławiu, Chełmie, Poznaniu, Warszawie, Gnieźnie, Łodzi, Opolu, Szczecinie. Almamer Szkoła Wyższa w Warszawie powołała z kolei studia na kierunku "Opiekun medyczny osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji''. Cieszą się one dużym zainteresowaniem studentów i absolwentów oraz osób spoza uczelni. Do września 2014 r. uruchomione zostaną kolejne grupy na studiach podyplomowych.

Targi AKTYWNI 50+

targi aktywni 50 plus

W niemal każdym europejskim kraju targi o takiej tematyce są imprezami o ugruntowanej renomie i tradycji, gromadzącymi setki wystawców i dziesiątki tysięcy zwiedzających.

Aktywni 50+ to pierwsze takie targi w Polsce. Przy ich organizacji współpracują Międzynarodowe Targi Poznańskie i Miasto Poznań. Pierwsza edycja zgromadzila 70 wystawców i przyciągnęła ponad 2000 zwiedzajacych. To Państwa potencjalni klienci!

Na targach Aktywni 50+ producenci, firmy usługowe, organizacje społeczne i socjalne, a także organizacje samorządowe mogą zaprezentować swoją ofertę adresowaną do osób po czterdziestce, pięćdziesiątce, sześćdziesiątce i jeszcze starszych.

Senior Games Warmia i Mazury

Senior Games LogoWarmia Mazury Senior Games – to międzynarodowe zawody sportowe związane z promocją sportu. Imprezie towarzyszą wydarzenia kulturalne. Bardzo ważne są ponadto działania edukacyjne na temat znaczenia i roli aktywności sportowej wśród aktywnych seniorów, przeprowadzane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W programie konferencji „Aktywność w naturze” można znaleźć wystąpienia naukowców, prezentacje dobrych praktyk dotyczących aktywności osób starszych.

Senior w dobie komputeryzacji.

senior komputerowiec

-Babciu przecież to proste! – krzyczy wnuczek. Niestety, wcale nie takie proste jak mogłoby się wydawać. Osoby starsze, które wychowały się bez telefonów komórkowych, laptopów, tabletów i nowości technologicznych mają obecnie problem w odnalezieniu się w takiej nowoczesnej rzeczywistości, gdzie za pomocą delikatnego kliknięcia można połączyć się z osobą zamieszkującą choćby drugi koniec świata. Wiele firm prowadzi kursy komputerowe dla seniorów. Senior w miłym i przyjaznym środowisku, w otoczeniu rówieśników i z pomocą nauczycielki może poznać tajniki pudełka, które nijako, nie przypomina telewizora.

Bezpłatne leki dla seniorów

pastylkiW Senacie powstał projekt ustawy zakładającej, że leki dla najstarszych i najuboższych emerytów i rencistów będą darmowe. Kto mógłby dostawać leki? Kto popiera pomysł, kto jest przeciw?

Projekt przewiduje, że bezpłatne leki na receptę otrzymywałyby osoby, które ukończyły 75 lat, a ich miesięczna emerytura lub renta nie przekraczałaby 831 zł.

- Osoby, które przekroczyły 75. rok życia, nie mogą sobie same pomóc, np. dorabiając. To także wiek, w którym zapotrzebowanie na leki gwałtownie rośnie. Badania dowodzą również, że to jedna z najbiedniejszych grup społecznych – powiedział Jan Rulewski (senator PO). Zgodnie z wyliczeniami, wprowadzenie takiej ustawy, obciążyłoby budżet na 200-300 mln zł.

Wszyscy będziemy seniorami

seniorzyPolacy należą do społeczeństw, które coraz szybciej się starzeją. To z jednej strony skutek stale malejącej liczny urodzeń, a z drugiej – osiągnięć medycyny, dzięki którym żyjemy coraz dłużej. Przewiduje się, że w 2035r. jedna czwarta Polaków będzie miała więcej niż 65 lat.

Badania PolSenior z 2011r jasno pokazały, że zarówno zdrowotna, jak i materialna kondycja polskich seniorów nie jest dobra. Problem starzenia się społeczeństw dotyczy wszystkich karajów. Analizy demograficzne są podstawą do rozwijania opieki geriatrycznej. W Polsce dzieje się to bardzo wolno. Dlaczego? Czy nie rozumiemy potrzeb tej grupy ludzi i wierzymy, że zawsze będziemy młodzi?

Kody środka środków higienicznych na rok 2014

Środki higieniczne dostępne są w refundacji nfz

 Kod środka
Kryteria przyznania
Nazwa środka

Limit

Refundacja NFZ

P.100

choroba nowotworowa przebiegaj ąca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej; przetoki nowotworowe lub popromienne; nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych; do 60szt na miesiąc

Pieluchomajtki, Pieluchy anatomiczne, Majtki Chłonne, Wkłady anatomiczne

77 zł

100 %

P.101

neurogenne i nieneurogenne nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z kryteriów: - głębokie upośledzenie; do 60szt na miesiąc

Pieluchomajtki, Pieluchy anatomiczne, Majtki Chłonne, Wkłady anatomiczne

90 zł

70 %

Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne: Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej; Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej; Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej; Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów; Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej; Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii.

Rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 grudnia 2013 r. 
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1.

Ustala się wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.3)), wraz z określeniem: 

1) limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,
2) kryteriów ich przyznawania,
3) okresów użytkowania,
4) limitów cen ich napraw 
– stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Olsztyńscy seniorzy aktywni artystycznie

Pięćdziesiąt osób powyżej 60 roku życia z powiatu olsztyńskiego gra na instrumentach muzycznych, śpiewa i tańczy. A to wszystko za sprawą Projektu „Muzyczne przekraczanie granic” realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Olsztynie „Wirtuoz” oraz Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie.

Przedsięwzięcie pozwala zrealizować marzenia i porzucone pasje olsztyńskich seniorów, skutecznie wypełniając lukę w ofercie edukacyjnej kierowanej do tej grupy wiekowej.